Przypominamy wnioskodawcom zainteresowanym dofinansowaniem o obowiązku dołączenia do wniosku oświadczeń

Dla naboru Nr 5/2019 są to oświadczenia:

- o adresie e-mail do korespondencji w sprawie oceny wniosku (doc, pdf)

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dla naboru nr 6/2019 i Nr 7/2019 są to oświadczenia:

- o adresie e-mail do korespondencji w sprawie oceny wniosku (docpdf)

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

- o niezakończeniu operacji (doc, pdf),

- o zachowaniu zasad programowych (doc, pdf)

program rozwoju obszarow wiejskich