Drukuj

Przedstawiamy listy operacji wybranych i nie wybranych do 
dofinansowania w Naborze nr 6/2019 i Nr 7/2019

Nabór Nr 6 w zakresie: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc 
pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

- lista operacji wybranych do dofinansowania

Nabór nr 7 w zakresie: wspieranie różnicowania działalności w ramach 
rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 
życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury

- lista operacji wybranych do dofinansowania

- lista operacji nie wybranych do dofinansowania