Drukuj

Poniżej przedstawiamy listy operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach naborów Nr 1/2020, 2/2020, 3/2020.
W protokole zawarta została ocena każdej operacji w/g lokalnych kryteriów wyboru.