Drukuj

Poniżej przedstawiamy listy wniosków o powierzenie grantów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie zgodności z PROW 2014-2020 i z Lokalną Strategią Rozwoju. Wnioski zgodnie z LSR przechodzą do kolejnego etapu oceny zgodności z Lokalnymi kryteriami. Ocena taka zostanie dokonana na najbliższym posiedzeniu Rady Decyzyjnej.