Drukuj

Przedstawiamy listę rankingową operacji wybranych do dofinansowania w Naborze nr 1/2020 po rozpatrzeniu protestów oraz protokół z posiedzenia Rady w dniu 30 czerwca.