Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady oraz listą rankingową operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr 1/2020 po rozpatrzeniu protestu.

program rozwoju obszarow wiejskich