Przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu 26 sierpnia oraz listy rankingowe operacji wybranych do dofinansowania w naborze Nr 1/2020 i 9/2020 po zmianach dokonanych na posiedzeniu.

 

program rozwoju obszarow wiejskich