27 września odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczącej oceny wniosków złożonych w naborach 1-3/2021 . Poniżej przedstawiamy program posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich