Informujemy, że załącznik do ogłoszenia Naboru Nr 9/2021 został uzupełniony o dodatkowy wskaźnik rezultatu, który omyłkowo pominięto. Poniżej poprawiony załącznik.

program rozwoju obszarow wiejskich