Informujemy, że nabór wniosków o powierzenie grantów nr 5/2021 pozostał nierozstrzygnięty z powodu nie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o dofinansowanie. Zakres naboru obejmował tematykę Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych. Złożony został jeden wniosek co uniemożliwia realizacje przez LGD projektu grantowego, który powinien składać się co najmniej z dwóch zadań. Zarząd LGD zdecydował, że nabór wniosków nie zostanie powtórzony i zamieszczona zostanie informacja o zamiarze realizacji przez LGD operacji własnej z opisanego powyżej zakresu.

program rozwoju obszarow wiejskich