Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został nowy wzór formularza wniosku. Jednak NIE DOTYCZY ON wnioskodawców, którzy zamierzają złożyć wnioski w naborach Nr 12 i 13 ogłoszonych przez LGD Mazurskie Morze i kończących się 11 sierpnia 2017 r. Beneficjenci przygotowujący się do złożenia wniosków w tych naborach powinni skorzystać z wcześniejszego formularza wchodząc na zakładkę na stronie ministerstwa Archiwalne dokumenty, ważne do 13 lipca 2017 r.

Link do formularzy: https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/piorytet-4/

 

program rozwoju obszarow wiejskich