Przedstawiamy listy operacji wybranych i nie wybranych do 
dofinansowania w Naborze nr 5/2019

Przedsięwzięcie 1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej 
mikro i małych przedsiębiorstw

- lista operacji wybranych do dofinansowania

- lista operacji nie wybranych do dofinansowania

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej 
w branży opartej o przetwarzanie lokalnych produktów rolnych

- lista operacji wybranych

Przedstawiamy listy operacji wybranych do dofinansowania w 
Naborach nr :

Przedstawiamy listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju ocenionych na posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 20.05.2019r. Operacje zostały przekazane do oceny w zakresie lokalnych kryteriów, która została dokonana 30.05.2019 r.

Wyniki tej oceny zamieścimy w piątek na naszej stronie.

Listy zgodności z LSR:

30 maja odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD, na którym dokonana zostanie ocena złożonych wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Ocena dotyczy naborów: od 2 do 5/2019 - środki PROW, 6 i 7/2019 - środki PORYBY.

20 maja 2019 r. o godz.14.00 odbędzie się w Siedzibie LGD w Orzyszu przy ul. Leśnej 22 posiedzenie Rady Decyzyjnej. Podczas posiedzenia przeprowadzona zostanie procedura oceny zgodności z Programami i LSR wniosków o dofinansowanie złożonych w naborach 2-4/2019 (granty), 5/2019, 6/2019, 7/2019. Poniżej przedstawiamy program posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich