Podczas posiedzeń Rada dokona oceny wniosków o dofinansowanie ze środków PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020. Poniżej przedstawiamy programy posiedzeń.

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 1/2019

o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 28 grudnia 2018 r. do 21 stycznia 2019 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 21 stycznia 2019 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną). Wniosek, wraz z załącznikami, należy złożyć w formie papierowej w 1 egz. w wersji oryginalnej oraz wersji zapisanej na informatycznym nośniku danych (płyta CD).

Wnioski z chwilą przyjęcia przez Biuro LGD podlegają ochronie danych osobowych i informacji handlowych (dane osobowe i handlowe są poufne).

Przedstawiamy program posiedzenia na którym Rada Decyzyjna rozpatrzy złożony protest do oceny operacji w naborze nr 9/2018 (PORYBY) oraz dokona oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 złożonego przez LGD na realizację operacji własnej. 

Poniżej zamieszczamy listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Operacje wymienione na tych listach przeszły pozytywnie weryfikację zgodności z ogłoszeniem naboru. Zamieszczamy również listę operacji negatywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 9/2018. Operacje zamieszczone na tej liście pozostają bez rozpatrzenia i nie przechodzą do kolejnego etapu oceny.

program rozwoju obszarow wiejskich