Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został nowy wzór formularza wniosku. Jednak NIE DOTYCZY ON wnioskodawców, którzy zamierzają złożyć wnioski w naborach Nr 12 i 13 ogłoszonych przez LGD Mazurskie Morze i kończących się 11 sierpnia 2017 r. Beneficjenci przygotowujący się do złożenia wniosków w tych naborach powinni skorzystać z wcześniejszego formularza wchodząc na zakładkę na stronie ministerstwa Archiwalne dokumenty, ważne do 13 lipca 2017 r.

Link do formularzy: https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/piorytet-4/

 

Pobierz:

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Na spotkaniu omówione zostaną procedury naboru i oceny wniosków oraz zasady wypełniania formularza o przyznanie dofinansowania.

  • 10 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Mrągowo, sala sesyjna Urzędu Gminy Mrągowo przy ul. Królewieckiej,
  • 11 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Pisz, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Warszawska 1

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 13/2017 o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 12 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 11 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

program rozwoju obszarow wiejskich