Przedstawiamy program posiedzenia na którym Rada Decyzyjna rozpatrzy złożony protest do oceny operacji w naborze nr 9/2018 (PORYBY) oraz dokona oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 złożonego przez LGD na realizację operacji własnej. 

Poniżej zamieszczamy listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Operacje wymienione na tych listach przeszły pozytywnie weryfikację zgodności z ogłoszeniem naboru. Zamieszczamy również listę operacji negatywnie zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 9/2018. Operacje zamieszczone na tej liście pozostają bez rozpatrzenia i nie przechodzą do kolejnego etapu oceny.

Rada Decyzyjna LGD "Mazurskie Morze" dokona w piątek oceny wniosków o dofinansowanie ze środków programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" złożonych do Lokalnej Grupy Działania  w zakończonych naborach nr 9/2018 i 10/2018. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

program rozwoju obszarow wiejskich