Beneficjenci po zakończeniu realizacji operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”    objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 zobowiązani są do realizowania obowiązków sprawozdawczych na odpowiednich formularzach: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji. Poniżej przedstawiamy formularz wraz z informacją pomocnicza do jego wypełnienia. 
Wersja elektroniczna dokumentów została zamieszczona także na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/pobierz-lub-wyslij-wniosek.html

Pobierz:

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 3/2018

o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

I Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 14 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 28 maja 2018 r. o godz. 12.00.  Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 1/2018

o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

I Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 14 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 28 maja 2018 r. o godz. 12.00.  Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

28 września o godz. 14.00 w siedzibie LGD przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze", którego tematem będzie:

- rozpatrzenie protestu od oceny operacji w ramach naboru nr 13/2017,

- rozpatrzenie wnioski beneficjenta o obniżenie kwoty dofinansowania.

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich