Posiedzenie dotyczy oceny operacji, które złożone zostały  w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Nabór nr 12/2017 i Nr 13/2017. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia. W terminie 7 dni od zakończenia oceny na stronie internetowej LGD zamieszczony zostanie protokół oraz listy rankingowe ocenionych wniosków. Również w tym czasie dokumentacja z naboru przekazana zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie razem z wybranymi do dofinansowania wnioskami o przyznanie pomocy, a do Beneficjentów wysłane zostaną pisma informujące.

23 sierpnia o godz. 13.00 w siedzibie LGD w Orzyszu odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej. Podczas posiedzenia przeprowadzona zostanie weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych w naborach nr 12/2017 i nr 13/2017. Poniżej przedstawiamy porządek spotkania.

Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został nowy wzór formularza wniosku. Jednak NIE DOTYCZY ON wnioskodawców, którzy zamierzają złożyć wnioski w naborach Nr 12 i 13 ogłoszonych przez LGD Mazurskie Morze i kończących się 11 sierpnia 2017 r. Beneficjenci przygotowujący się do złożenia wniosków w tych naborach powinni skorzystać z wcześniejszego formularza wchodząc na zakładkę na stronie ministerstwa Archiwalne dokumenty, ważne do 13 lipca 2017 r.

Link do formularzy: https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/piorytet-4/

 

program rozwoju obszarow wiejskich