12 maja 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie LGD "Mazurskie Morze" w Orzyszu odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej, na którym rozpatrzone zostaną protesty do oceny operacji. Zostaną także ocenione wnioski złożone do naborów nr 4/2020, 5/2020, 10/2020. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem posiedzenia.

Poniżej przedstawiamy listy wniosków o powierzenie grantów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie zgodności z PROW 2014-2020 i z Lokalną Strategią Rozwoju. Wnioski zgodnie z LSR przechodzą do kolejnego etapu oceny zgodności z Lokalnymi kryteriami. Ocena taka zostanie dokonana na najbliższym posiedzeniu Rady Decyzyjnej.

Poniżej przedstawiamy listy operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach naborów Nr 1/2020, 2/2020, 3/2020.
W protokole zawarta została ocena każdej operacji w/g lokalnych kryteriów wyboru.

Informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej odbędzie się w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 11.00. Do porządku obrad dodany został punkt dotyczący oceny operacji złożonych w naborze Nr 10/2020.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na sytuację spowodowaną koronawirusem planowany na 16 marca termin posiedzenia Rady Decyzyjnej zostaje przesunięty na 30 marca 2020 r.

program rozwoju obszarow wiejskich