Zaktualizowana lista operacji wybranych do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach naboru nr 9/2017

Poniżej prezentujemy porządek obrad dla posiedzeń:

- godz. 13.30 - rozpatrzenie protestu do oceny w naborze nr 9/2017
- godz. 14.30 - weryfikacja wniosków o powierzenie grantu w naborze nr 11/2017/G
- godz. 16.00 - weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy w naborze nr 10/2017

W dniu 30 maja Rada Decyzyjna dokonała oceny operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Poniżej dokumenty z tego posiedzenia:
- lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2017
- lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 9/2017
- lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 9/2017
- protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich