Poniżej prezentujemy porządek obrad dla posiedzeń:

- godz. 13.30 - rozpatrzenie protestu do oceny w naborze nr 9/2017
- godz. 14.30 - weryfikacja wniosków o powierzenie grantu w naborze nr 11/2017/G
- godz. 16.00 - weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy w naborze nr 10/2017

W dniu 30 maja Rada Decyzyjna dokonała oceny operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Poniżej dokumenty z tego posiedzenia:
- lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2017
- lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 9/2017
- lista operacji nie wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 9/2017
- protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej

Pobierz:

Przedstawiamy program posiedzenia, które odbędzie się 25 maja w siedzibie Biura LGD w Orzyszu

Pobierz:

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 11/2017/G

o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 29 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 12 czerwca 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

program rozwoju obszarow wiejskich