Przedstawiamy program posiedzenia, które odbędzie się 25 maja w siedzibie Biura LGD w Orzyszu

Pobierz:

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 11/2017/G

o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 29 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 12 czerwca 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Ogłoszenie naboru wniosków Nr 10/2017

o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 29 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu, w godzinach 9.00 – 14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach naboru upływa 12 czerwca 2017 r. o godz. 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.

Posiedzenie dotyczy oceny zgodności z kryteriami lokalnymi wniosku o powierzenie grantu po uwzględnieniu protestu.

Poniżej zamieszczamy stanowisko Zarządu LGD "Mazurskie Morze" wyjaśniające zapisy lokalnego kryterium wyboru operacji do dofinansowania ze środków Programu "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 

Pobierz:

Stanowisko Zarządu LGD MM

Stanowisko Zarządu LGD „Mazurskie Morze” wyjaśniające zapisy lokalnego kryterium wyboru operacji do dofinansowania ze środków Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Poniżej zamieszczamy stanowisko Zarządu LGD "Mazurskie Morze" wyjaśniające zapisy lokalnego kryterium wyboru operacji do dofinansowania ze środków Programu "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 

Pobierz:

Stanowisko Zarządu LGD MM

program rozwoju obszarow wiejskich