Beneficjenci po zakończeniu realizacji operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”    objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 zobowiązani są do realizowania obowiązków sprawozdawczych na odpowiednich formularzach: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji. Poniżej przedstawiamy formularz wraz z informacją pomocnicza do jego wypełnienia. 
Wersja elektroniczna dokumentów została zamieszczona także na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/pobierz-lub-wyslij-wniosek.html

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich