Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków o dofinansowanie ze środków PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 złożonych w ogłoszonych przez LGD "Mazurskie Morze" naborach nr 7/2018 i nr 8/2018

program rozwoju obszarow wiejskich