Posiedzenie dotyczy oceny zgodności z kryteriami lokalnymi wniosku o powierzenie grantu po uwzględnieniu protestu.

program rozwoju obszarow wiejskich