Drukuj

6 września Rada Decyzyjna LGD "Mazurskie Morze" dokona sprawdzenia wniosków w zakresie zgodności z ogłoszeniem naborów nr 1 - 5/2021 oraz dokona oceny spełniania warunków zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalną Strategią Rozwoju. Po tym posiedzeniu beneficjenci mogą spodziewać się korespondencji e-mail w sprawie uzupełnień i wyjaśnień. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia Rady.