Przedstawiamy protokół oraz załączniki do uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 22.10.2021 r. beneficjenci, którzy złożyli protesty otrzymają informację o przekazaniu protestów do Zarządu Województwa wraz z uzasadnieniem do rozstrzygnięcia podjętego przez Radę

program rozwoju obszarow wiejskich