Rada Decyzyjna spotka się w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w celu sprawdzenia zgodności operacji z ogłoszonymi naborami i dokonania oceny w zakresie zgodności z Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 i zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Podczas posiedzenia Rada zdecyduje również o wykazie operacji wymagających uzupełnień przed oceną zgodności z Programem i LSR. Zgodnie z procedurami wezwanie do uzupełnień będzie kierowane do Wnioskodawców wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w dokumentacji aplikacyjnej. Posiedzenie Rady obejmuje weryfikację wniosków złożonych w naborach: 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021. Poniżej przedstawiamy program posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich