Drukuj

Przedstawiamy listy operacji wybranych i niewybranych w naborach nr: 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021. W protokole zamieszczona została ocena każdej operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami. Każdy Wnioskodawca otrzyma wkrótce informację o otrzymanej ocenie wraz z pouczeniem o możliwości złożenia protestu. Informacja wysłana zostanie listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.