16 grudnia 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie LGD w Orzyszu spotka się Rada Decyzyjna LGD "Mazurskie Morze" w celu rozpatrzenia protestów złożonych do oceny operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. Protesty złożone zostały w ramach zakończonych w dniu 25.10.2021 r. naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich