Po otrzymaniu uwag do dokumentacji z naborów zawartych w piśmie Urzędu Marszałkowskiego przedstawiamy poniżej dokumenty wynikające z uwzględnienia tych uwag.  Dotyczyły one:

- w protokole z dnia 27.09.2021 - poprawiono błędy w wyliczeniu udziału procentowego grup interesów dla wniosków o numerach: LGDMM I/RW/PROW/0-2/2021/1, LGDMM I/RW/PROW/0-3/2021/1 i LGDMM I/RW/PROW/0-3/2021/2

- protokół z dnia 06.09.2021 - pominięto jego zamieszczenie po posiedzeniu,

- załączniki do uchwał z listami rankingowymi dla naboru nr 1/2021 - w załącznikach dodano kolumnę zawierającą dane w zakresie numeru identyfikacyjnego Wnioskodawców (dla osób, które wskazały Pesel dane zostały ukryte w związku z ochroną danych osobowych)

- załącznik do uchwały z listą rankingową dla naboru 3/2021 - w załączniku poprawiono błędy rachunkowe w przeliczeniu kwot wliczanych w limit naboru wniosków.

program rozwoju obszarow wiejskich