18 maja odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze". Kontynuowana będzie weryfikacja wniosków złożonych w naborze 1/2022 (PORYBY) i naborach 2/2022 oraz 3/2022 (PROW). Członkowie Rady Decyzyjnej dokonają analizy zgodności operacji z Programami (po uzupełnieniach wniosków) oraz Lokalną Strategią Rozwoju. Przeprowadzona zostanie także ocena punktowa operacji w ramach naboru 1/2022 i naboru 3/2022. Nabór nr 2/2020 (podejmowanie działalności gospodarczej) zostanie oceniony w/g lokalnych kryteriów punktowych na następnym posiedzeniu. Poniżej przedstawiamy program posiedzenia:

program rozwoju obszarow wiejskich