Ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Zakres naboru obejmuje realizację inwestycji w zakresie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej. Szczegóły opisano w ogłoszeniu o naborze.

program rozwoju obszarow wiejskich