Przedstawiamy poprawiony protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu 24 maja 2022. Zmiany dotyczą błędnie przepisanych z kart oceny punktów w kryteriach oceny dla dwóch operacji oraz uzupełnienia informacji o tym, że przy podejmowaniu uchwał uwzględniono informację Biura LGD z dokonanej przez Biuro weryfikacji powiązań Wnioskodawców z Członkami Rady Decyzyjnej.

program rozwoju obszarow wiejskich