ZAWIADOMIENIE
Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego ZebraniaCzłonków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”,zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 5 luty 2019 r. (wtorek)

I termin: godz. 12.30

II termin: godz. 13.00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy  w Orzyszu, Ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

Pobierz:

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §26 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zwołuję posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 17.04.2018 r. (wtorek)

I termin: godz. 12.30

II termin: godz. 13.00

Miejsce:  Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD.

 

Pobierz:

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 8 styczeń 2018 r. (poniedziałek)

I termin: godz. 12:30

II termin: godz. 13:00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (12-250 Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD.

 

Pobierz:

Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze", zwanego dalej "Walnym Zebraniem".

Termin: 5 październik 2017 r. (czwartek)

I termin: godz. 12.30

II termin: 13.00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

Poniżej przedstawiamy uchwałę Zarządu LGD w sprawie rekomendowania zmian w LSR wraz z załącznikami. Przedstawione zmiany będą dyskutowane i głosowane na Walnym Zebraniu

Pobierz:

 

W czwartek 20 kwietnia odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Główne tematy to podsumowanie roku 2016, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Ponieważ w roku 2017 upływa kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej w programie zaplanowano przeprowadzenie wyborów do tych organów. Członków Stowarzyszenia zapraszamy  do aktywnego udziału w spotkaniu. Poniżej porządek WZC. Wkrótce zamieszczone zostaną pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad.

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich