W czwartek 20 kwietnia odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Główne tematy to podsumowanie roku 2016, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Ponieważ w roku 2017 upływa kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej w programie zaplanowano przeprowadzenie wyborów do tych organów. Członków Stowarzyszenia zapraszamy  do aktywnego udziału w spotkaniu. Poniżej porządek WZC. Wkrótce zamieszczone zostaną pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad.

Pobierz:

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek)

I termin: godz. 13.30
II termin: godz. 14.00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz (Biuro LGD MM)

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 23 maja 2016r. (poniedziałek)

I termin:   godz. 13.30
II termin: godz. 14.00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

DO POBRANIA:

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §26 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 25 kwietnia 2016r. (poniedziałek)

I termin: godz. 13:30

II termin: godz. 14:00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (12-250 Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §26 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 25 kwietnia 2016r. (poniedziałek)

I termin: godz. 13:30

II termin: godz. 14:00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (12-250 Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD.

Walne Zebrania Członków

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §26 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zwołuję posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 17 grudnia 2015r. (czwartek)

I termin: godz. 14:30

II termin: godz. 15:00

Miejsce: Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz)

DO POBRANIA:

  1. Porządek posiedzenia
  2. Pełnomocnictwo
  3. Regulamin obrad
  4. Protokół z WZC z dnia 30.09.2015
  5. Protokół prostujący uchwałę nr 108/2015Walne Zebrania Członków
program rozwoju obszarow wiejskich