Na podstawie §26 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zwołuję posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.

Termin: 29.04.2019 r. (poniedziałek)

I termin: godz. 13.30

II termin: godz. 14.00

   Miejsce:  Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD

 

Pobierz:

program rozwoju obszarow wiejskich