Przedstawiamy aktualną treść Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmieniony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie.

Przedstawiamy Państwu uzgodnione z Samorządem Województwa dokumenty uchwalone na Walnym Zebraniu Członków LGD w dniu 04 lutego 2021 r. Poniżej jednolite teksty zmienionych dokumentów:

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi dokumentami przyjętymi przez Stowarzyszenie

W dniu 17 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków LGD „Mazurskie Morze” uchwaliło strategiczne dokumenty związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. Powołana została również 15-osobowa Rada Decyzyjna – organ dokonujący oceny i wyboru operacji. Wniosek o wybór LSR został złożony przez LGD w Urzędzie Marszałkowskim 30 grudnia 2015 roku.

Poniżej przedstawiamy aktualne dokumenty związane z Lokalną Strategią Rozwoju 2014-2020.

Zachęcamy Państwa do czytania dokumentów:

 

W związku z planowanym naborem wniosków na działania konkursowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe.  W ramach spotkań omówione zostaną warunki uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie obowiązywała do roku 2020. Jest to dokument regulujący sprawy związane z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dokument ten będzie dotyczył m.in. takich spraw jak rodzaje projektów do dofinansowania oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

program rozwoju obszarow wiejskich