Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie obowiązywała do roku 2020. Jest to dokument regulujący sprawy związane z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dokument ten będzie dotyczył m.in. takich spraw jak rodzaje projektów do dofinansowania oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

Spotkania posłużą m.in. do analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także do wskazania celów, które ma realizować nowa strategia rozwoju.

Planowany czas każdego spotkania to 2 godziny. W każdej gminie spotkania będą miały podobny charakter.

Prosimy o udział w spotkaniach oraz pomoc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy obszaru LGD Mazurskie Morze.

Zachęcamy również do wypełnienia, załączonej do zaproszenia, ankiety badawczej online: kliknij TUTAJ

Spotkania odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

Lokalna Grupa Działania
Mazurskie Morze

HARMONOGRAM OTWARTYCH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH
Z MIESZKAŃCAMI OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „MAZURSKIE MORZE”
W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014 – 2020

Nazwa gminy Data Godzina
rozpoczęcia
Miejsce
Sorkwity

24.08.2015
(poniedziałek)

15.00 Publiczne Gimnazjum w Sorkwitach, ul. Szkolna 17b
Orzysz 25.08.2015
(wtorek)
15.00 Sala widowiskowo-sportowa w Orzyszu
Oś. Robotnicze 11
Ruciane-Nida 26.08.2015
(środa)
10.00 Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Aleja Wczasów 4
sala obrad
Mrągowo 03.09.2015
(piątek)
14.00 Szkoła Podstawowa, Marcinkowo 27
Piecki 31.08.2015
(czwartek)
16.30 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pieckach, ul. Zwycięstwa 6
sala konferencyjna
Biała Piska 02.09.2015
(środa)
12.00 Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Sikorskiego 21
Mikołajki 02.09.2015
(środa)
16.00 Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7
sala obrad
Pisz 03.09.2015
(czwartek)
10.00 Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5
sala konferencyjna (parter)
program rozwoju obszarow wiejskich