ZAPYTANIE OFERTOWE


Związek Stowarzyszeń Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur Oddział w Orzyszu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie  dokumentacji technicznej do inwestycji „Mazurski inkubator przetwórstwa lokalnego” polegającego rozbudowie Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu o inkubator kuchenny wraz z zapleczem socjalnym, służący wsparciu lokalnego przetwórstwa  opartego o lokalne surowce rolne na działkach nr 177/8176/3, 176/4, 177/9 obręb Orzysz. Dokumentację  techniczną należy opracować w stopniu umożliwiającym uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę.

LGD „Mazurskie Morze” zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie  dokumentacji technicznej do inwestycji „Mazurski inkubator przetwórstwa lokalnego” polegającego rozbudowie Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu o inkubator kuchenny wraz z zapleczem socjalnym, służący wsparciu lokalnego przetwórstwa  opartego o lokalne surowce rolne na działkach nr 177/8176/3, 176/4, 177/9 obręb Orzysz. Dokumentację  techniczną należy opracować w stopniu umożliwiającym uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę.

Informujemy, że zapytanie ofertowe z dnia 21.02.2019 zostało anulowane

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dnia 29.08.2018 na realizację budowy w Orzyszu kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 172, 177/1 – teren obozowania, 176/1, 176/4, 176/3, 161/1 – przyłącza, jedn. Ewid. 281602_4 Orzysz, obr. 0001 Orzysz. na realizację budowy w Orzyszu kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 172, 177/1 – teren obozowania, 176/1, 176/4, 176/3, 161/1 – przyłącza, jedn. Ewid. 281602_4 Orzysz, obr. 0001 Orzysz. W ramach projektu „Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej „ złożonego w ramach poddziałania 6.2.3 „Efektywne wykorzystanie zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 06.07.2018

na realizację budowy w Orzyszu kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 172, 177/1 – teren obozowania, 176/1, 176/4, 176/3, 161/1 – przyłącza, jedn. Ewid. 281602_4 Orzysz, obr. 0001 Orzysz. W ramach projektu „Budowa kempingu w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej „ złożonego w ramach poddziałania 6.2.3 „Efektywne wykorzystanie zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pobierz:

Dokumentacja techniczna:

program rozwoju obszarow wiejskich