Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie protestów złożonych do oceny operacji w ramach naboru 5/2019, Przedsięwzięcie 1.2.4 - podejmowanie działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy porządek posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich