Lokalna Grupa Działania “Mazurskie Morze” 

Lokalna Grupa Działania “Mazurskie Morze” działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi i miasteczek, wspierając ich aktywność gospodarczą, społeczną, kulturalną.

// Aktualności

Najnowsze informacje odnośnie wydarzeń, spotkań, realizowanych projektów…

// Partnerzy