W dniach 25-27.09.2023 LGD Mazurskie Morze  uczestniczyło w konferencji “LEADER – perspektywy na przyszłość” organizowanej przez Polską Sieć LGD w Dźwirzynie.

Były spotkania, warsztaty tematyczne oraz wizyty studyjne, podczas których zachodniopomorskie LGD prezentowały realizowane przez siebie projekty. Konferencja została sfinansowana ze  środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.