W Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu w dniu 14.02.2023 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z udziałem Burmistrzów, Wójtów, Starostów z obszaru działania LGD „Mazurskie Morze”.

Przedmiotem spotkania było:

  • omówienie stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2014-2023,
  • przedstawienie planowanego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PO „Rybactwo i Morze”,
  • omówienie stanu przygotowań do ubiegania się o środki finansowe w ramach PS WPR 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027,
  • przedstawienie oferty doradztwa dla samorządów i NGO w ramach projektu Sieć Doradców NGO – Fundusze dla klimatu,
  • propozycja zajęć dla szkół w Mazurskiej Zagrodzie Edukacyjnej w Orzyszu.