Forma prawna

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543501