Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” otrzymała od Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego informację o możliwości ubiegania się o zwiększenie środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Dodatkowe środki wynikają ze zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020 i planowanego zwiększenia budżetu działania LEADER.

Wartości dodatkowych środków o jakie może ubiegać się LGD wynoszą:

- 620 000,00 Euro w ramach Poddziałania 19.2 (środki na dofinansowanie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD)

- 74 400,00 w ramach poddziałania 19.4 (koszty bieżące i aktywizacja).

Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” ogłasza nabór nastanowisko: specjalista ds. księgowych i kadrowych.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę (cały etat)

Miejsce pracy – siedziba i biuro LGD – Ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz

Wymagania konieczne:

- ukończone studia magisterskie lub licencjackie o profilu ekonomicznym,

- doświadczenie w zakresie rachunkowości stowarzyszeń oraz rozliczania projektów współfinansowanych z UE, 

- biegła obsługa programów księgowych i pakietu MS Office,

- samodzielność w podejmowaniu decyzji,

- umiejętność sprawnej organizacji pracy,

- komunikatywność, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B;

Przedstawiamy Państwo aktualną treść Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD "Mazurskie Morze" po zaakceptowaniu zmian przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Informujemy jednocześnie, że ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 planowanej jest na przełomie maja i czerwca 2021 r.

program rozwoju obszarow wiejskich