Przedstawiamy Państwu propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju zgłoszone do LGD w ramach przeprowadzanych konsultacji w zakresie ewaluacji wdrażania strategii rozwoju.

W załączniku przedstawione zostały propozycje zmian zgłoszone przez przedstawicieli sektora rybackiego. Propozycje dotyczą zmian w planie działania w zakresie Celu ogólnego 1 - Podniesienie standardu życia  mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia i przedsięwzięć w ramach których dofinansowanie udzielane jest ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Natomiast pozostałe propozycje zgłoszone przez mieszkańców, przedsiębiorców, lub samorząd dotyczą:

1) Zniesienia ograniczenia w Przedsięwzięciu 1.2.4 Tworzenie lub rozwój działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie kwoty o jaką można było się obiegać na podejmowanie działalności gospodarczej. Dotychczas kwota 50.000,00zł dotyczyła dofinansowania działalności usługowej i handlowej, kwota 100.000,00zł dotyczyła działalności produkcyjnej. propozycja zmiany przewiduje zniesienie tych ograniczeń i pozostawienie wyboru samemu wnioskodawcy, który będzie mógł wnioskować o dofinansowanie kwotą 50 lub 100 tys. zł bez względu na dominujące PKD tworzonej działalności.

Uzasadnienie: Zwiększy to możliwość ubiegania się o dofinansowanie większej liczbie osób, których rodzaj planowanego przedsięwzięcia wymaga zaangażowania większych środków finansowych. Tym samym zmiana ma pozytywny wpływ na rozwijanie przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategia Rozwoju LGD "Mazurskie Morze"

Szanowni Państwo,

Kończy się już czwarty rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożonych zostało 175 wniosków o dofinansowania i podpisanych zostało 51 umów. W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” złożonych zostało 101 wniosków o dofinansowanie i podpisanych zostało 57 umów. Niektóre Przedsięwzięcia zaplanowane w strategii cieszyły się różnym zainteresowaniem i środki zaplanowane w strategii zostały wykorzystane na różnym poziomie. Były również przedsięwzięcia, w których pomimo kilku ogłoszonych naborów nie wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie. Dotyczy to operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, ale ukierunkowanej albo na przetwarzanie lokalnego produktu rolnego (Przedsięwzięcia 1.2.1), albo na przetwarzanie produktu sektora rybołówstwa i akwakultury (Przedsięwzięcia 1.1.1 i 1.1.2). W ramach niektórych przedsięwzięć nie udało się zrealizować planowanych działań, a w niektórych przedsięwzięciach zainteresowanie wnioskodawców przekraczało dostępne limity, jak we wszystkich naborach na wsparcie istniejących firm.

Kolejne zakończone nabory pokazały, że nie wszystkie zaplanowane w Strategii przedsięwzięcia cieszyły się zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Szczególnie trudne wydają się kierunki dofinansowania związane z działalnością gospodarcza opartą o przetwarzanie lokalnego produktu rolnego. Dlatego chcielibyśmy poznać zdanie Państwa na jakie rodzaje przedsięwzięć pozostające środki należy przeznaczyć. Druga cześć ankiety pozwoli nam uzyskać odpowiedź co mogło być przyczyną braku zainteresowania dofinansowaniem działalności produkcyjnej związanej z przetwarzaniem lokalnych produktów. Zachęcamy do wypełnienia ankiety i odesłania jej na pocztę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety do 19 września.

W dniu 21 luty 2020 roku w Hotelu AMAX w Mikołajkach odbył się Warsztat Refleksyjny na temat procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Warsztat refleksyjny jest elementem monitoringu i ewaluacji dotyczącej bieżącej oceny efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” .

Celem warsztatu refleksyjnego było podsumowanie działań w 2019 roku według podpisanych umów o przyznanie pomocy.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Ewa Barcz, Joanna Paukszto, Małgorzata Łęczycka,  Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska- Agnieszka Stajszczak oraz Lokalnej Grupa Działania „Południowa Warmia” - Tomasz Piłat, Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Decyzyjnej, Komisja Rewizyjna, Pracownicy Biura LGD. 

Poniżej zamieszczamy formularz ankiety monitorującej  realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Bardzo prosimy wnioskodawców o wypełnienie ankiety i przesłanie jej drogą tradycyjną na adres Biura LGD w Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz  lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioskodawców, którzy podpisali umowy dofinansowania prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety do 15 stycznia 2019 roku.

Podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 8stycznia przedstawiliśmy informacje z finansowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w/g stanu na dzień 31.12.2017 r. Informacja przedstawia zakontraktowanie środków po przeprowadzonych przez LGD "Mazurskie Morze" w 2017 roku trzynastu naborach wniosków o dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który zamieszczono poniżej. Czekamy również na Państwa uwagi, pytania, sugestie w zakresie postępów we wdrażaniu strategii. Można je przesyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

program rozwoju obszarow wiejskich