Na posiedzeniu w dniu 19.02.2021 r. Rada Decyzyjna dokonała zmiany listy wybranych do realizacji zadań grantowych w ramach projektu przygotowywanego przez LGD.

Przedstawiamy porządek posiedzenia Rady Decyzyjnej  w dniu 19.02.2021

12 stycznia o godz. 13.30 w siedzibie LGD "Mazurskie Morze" w Orzyszu przy ul. Leśnej 22 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone dokonaniu oceny wniosku o dofinansowanie operacji własnej LGD. Przedstawiamy porządek posiedzenia.

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” informuje, że w wyznaczonym terminie żaden podmiot nie złożył informacji o zamiarze realizacji operacji w ramach przedsięwzięcia 3.2.2 podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.LGD w dniu 09 października 2020 r. zamieściło na swojej stronie internetowej ogłoszenie zapraszające do składania zgłoszeń podmiotów zainteresowanych realizacją operacji w powyższym zakresie. Termin zgłaszania wyznaczony został na 09 listopada 2020 r. do godz. 12.00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło do LGD „Mazurskie Morze” żadne zgłoszenie.Zarząd LGD „Mazurskie Morze” zdecydował, że przygotuje i złoży wniosek o dofinansowanie operacji własnej LGD realizowanej w ramach przedsięwzięcia 3.2.2 podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.

Przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu 26 sierpnia oraz listy rankingowe operacji wybranych do dofinansowania w naborze Nr 1/2020 i 9/2020 po zmianach dokonanych na posiedzeniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady oraz listą rankingową operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr 1/2020 po rozpatrzeniu protestu.

program rozwoju obszarow wiejskich