29 sierpnia o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone weryfikacji wniosków złożonych w naborach 5/2023 i 6/2023. Przedstawiamy porządek posiedzenia.

Informujemy, że posiedzenie Rady Decyzyjnej w dniu 8 sierpnia 2023 r. zostało zakończone bez dokonania weryfikacji i ceny wniosków złożonych w naborach nr 5/2023 i 6/2023. Przyczyną takiej decyzji Rady był brak spełnienia przesłanki udziału w ocenie wniosków wymaganej ilości reprezentantów wszystkich sektorów (społecznego, publicznego, gospodarczego). Kolejny termin posiedzenia ustalono na 29.08.2023 r.

8 sierpnia 2023 r. odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone weryfikacji wniosków o dofinansowanie złożonych w naborach nr 5/2023 i 6/2023. Przedstawiamy porządek posiedzenia.

Przedstawiamy wykaz wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze Nr 6/2023 - środki z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

program rozwoju obszarow wiejskich