8 sierpnia 2023 r. odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej poświęcone weryfikacji wniosków o dofinansowanie złożonych w naborach nr 5/2023 i 6/2023. Przedstawiamy porządek posiedzenia.

program rozwoju obszarow wiejskich