Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wyposażenie Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie w nowoczesny samochód ciężarowy wraz z basenami do przewozu żywych ryb. 

Operacja polegała na zakupie samochodu ciężarowego o ładowności około 7 ton wraz z 4 basenami izolowanymi termicznie o pojemności 1610 każdy do przewozu żywych ryb. Zakupiony samochód służy do transportu żywych ryb wyprodukowanych w obiektach akwakultury, jak również złowionych w jeziorach gospodarstwa. Celem operacji jest rozwijanie łańcucha dostaw produktów akwakultury i rybołówstwa w Gospodarstwie i utrzymanie miejsc pracy.

Koszty kwalifikowalne operacji: 297 346,00zł, kwota pomocy: 148 673,00zł

ciężarówkaryby

Gospodarstwo Jeziorowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Stanica wędkarska "Rybakówka Klusy" - wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego.

Działalność znajduje się nad jeziorem Lipińskim. Oferuje miejsca pobytowe oraz jest związana z wynajmem sprzętu głównie pływającego nie generujące hałasu ani spalin tj. rowery, łódki, kajaki i rowery wodne. Sprzęt wynajmowany jest wędkarzom jak i osobom preferującym aktywny wypoczynek nad wodą. Celem działalności jest wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców.

Koszty kwalifikowalne operacji: 37 969,00zł, Kwota pomocy: 17 930,00zł

kajakirowerki wodnerowery3łódka

Gospodarstwo Rybackie "Śniardwy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wyposażenie gospodarstwa w altanę, plac zabaw i 6 rowerów turystycznych w celu stworzenia ośrodka kompleksowej obsługi turystycznej.

Operacja realizowana w gospodarstwie na terenie brygady w Głodowie. W Gospodarstwie wybudowana została altana, plac zabaw dla dzieci oraz został zakupiony sprzęt turystyczny, czyli 6 rowerów. Celem jest dywersyfikacja działalności gospodarstwa i dynamizacja dochodów z obsługi turystyki.

Koszty kwalifikowalne operacji: 37 998,52, kwota pomocy: 18 999,00.

plac zabawrowery 2rowery

POWIAT PISKI - Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu. Przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu powstała siłownia zewnętrzna typu street workout. Znajduje się w pobliżu budynków mieszkalnych, co daje łatwy i szybki dostęp. Znajduje się tam również aleja wypoczynkowa z elementem edukacyjnym o bogactwie rybnym mazurskich akwenów wodnych.

Koszty kwalifikowalne operacji: 97 894,65zł,  kwota pomocy: 83 210,00zł

siłkasiłka2siłka3siłka4

Powiat Mrągowski - Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Kosewo. Pomost wykonany na jeziorze Probarskim. Jest w kształcie odwróconej litery „U”. Maksymalna głębokość od poziomu pomostu do dna wynosi 3,3m. Służy do wędkowania, cumowania, miejsca startu sprzętu pływającego, organizacja współzawodnictwa sportowego, spotkań mieszkańców. Z wybudowanej infrastruktury mogą korzystać wszyscy mieszkańcy i turyści.

Koszty kwalifikowalne operacji: 195 228,49zł, kwota pomocy: 165 944,00zł

pomostpomost2

program rozwoju obszarow wiejskich