Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi dokumentami przyjętymi przez Stowarzyszenie

W dniu 17 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków LGD „Mazurskie Morze” uchwaliło strategiczne dokumenty związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. Powołana została również 15-osobowa Rada Decyzyjna – organ dokonujący oceny i wyboru operacji. Wniosek o wybór LSR został złożony przez LGD w Urzędzie Marszałkowskim 30 grudnia 2015 roku.

Poniżej przedstawiamy aktualne dokumenty związane z Lokalną Strategią Rozwoju 2014-2020.

Zachęcamy Państwa do czytania dokumentów:

 

program rozwoju obszarow wiejskich