Walne Zebranie Członków 14 listopada 2023 r. (wtorek)

Walne Zebranie Członków 14 listopada 2023 r. (wtorek)

Walne Zebranie Członków ZAWIADOMIENIE Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego dalej „Walnym...

Walne Zebranie Członków 01.06.23

Walne Zebranie Członków ZAWIADOMIENIE Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego dalej „Walnym...

Walne Zebranie Członków 09.01.23

Walne Zebranie Członków ZAWIADOMIENIE Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego...

Walne Zebranie Członków 28.10.22

Walne Zebranie Członków ZAWIADOMIENIE Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego...

Walne Zebranie Członków 28.06.22

Walne Zebranie Członków ZAWIADOMIENIE Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”,zwanego...

Walne Zebranie Członków 29.04.22

Walne Zebranie Członków ZAWIADOMIENIE Na podstawie §27 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”,zwanego...