Projekt pn. “Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru krainy wielkich jezior mazurskich: Gmina Giżycko-SP Wilkasy”

O projekcie


Rekrutacja uczestników